HLR-UTBILDNING

Om oss

Om oss

Vi är ett företag specialicerat på evenemangsberedskap, livräddning och utbidningar inom HLR och första hjälpen. Bolaget grundades som organistaion 2012 och arbetade då främst med sjukvård, men har under åren utvecklats till att även bli ett företag som erbjuder utbildningar och evenemangsberedskap. Grundpelarna inom bolaget är trygghet, service och kvalitet, något vi värdesätter högt.

Utbildning

Utbildningsverksamheten har sitt syfte i att ge den enskilde människan viktig kunskap om livräddande och livsuppehållande åtgärder, både genom teoretiska och praktiska utbildningstillfällen. Vår personal har gedigen utbildning och erfarenhet inom sjukvård och livräddning. Många kommer från samhällets olika räddningsorganisationer och kan förmedla intresseväckande historier från tidigare erfarenheter under våra HLR-utbildningar.

Beredskap

Vi erbjuder även beredskap på evenemang och där arbetet sträcker sig från analys- och planeringsstadiet till själva genomförandet och senare uppföljning av evenemanget. Vi ser till att den personal och kompetens som krävs inom sjukvård, vattenlivräddning och brand finns på plats för att ge en fullgod service och säkerhet på evenemanget.

Produkter

Ett räddningsarbete kan vara mycket farligt och kräver därför både specialutbildning och specialutrustning vid själva arbetet. Att inneha relevant kunskap om utrustningen och att vid användning vidta försiktighetsåtgärder samt att vara utbildad, är den enskilde användarens ansvar.

Vi erbjuder HLR-utbildningar över hela syd- och mellansverige.